Badania jakościowe kruszyw budowlanych

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Badania jakościowe kruszyw budowlanych

Termin kursu: 28-31.05.2019 r.

Cena: 1200 zł. + VAT

Uwaga! Dla stałych klientów oraz zgłoszeń grupowych udzielamy atrakcyjnych rabatów cenowych.

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Odzież ochronna: na potrzeby zajęć praktycznych w laboratorium.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego IMBiGS
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 4 dni (31 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 16 godz.
 • Zajęcia praktyczne (laboratorium IMBiGS) – 10 godz.
 • Fakultatywne zajęcia praktyczne - dla uczestników o mniejszym doświadczeniu - wg. odrębnego programu.
 • Seminarium (prezentacja wyników, test sprawdzający) - 5 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Obowiązki producentów oraz wprowadzających na rynek kruszywa budowlane wynikające z europejskich i krajowych uregulowań prawnych określających zasady dopuszczania wyrobów do obrotu i stosowania.
 • Metody badań kruszyw.
 • Stan normalizacji dotyczący surowców skalnych w Polsce.
 • Zakładowa Kontrola Produkcji.
 • Wykonanie oznaczeń kruszyw.
 • Demonstracja badań kruszyw wymaganych normami.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego IMBiGS w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy IMBiGS.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Badania jakościowe kruszyw budowlanych" kwalifikacji pozwalających na prawidłowe prowadzenie badań kruszyw budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normatywnymi.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości obowiązków producentów oraz wprowadzających na rynek kruszywa budowlane wynikające z europejskich i krajowych uregulowań prawnych określających zasady dopuszczania wyrobów do obrotu i stosowania.
 • Znajomości metod badań kruszyw.
 • Znajomość stanu normalizacji dotyczącego surowców skalnych w Polsce.
 • Znajomość Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Umiejętność wykonania oznaczeń kruszyw.

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.
Kontakt w sprawie kursu:  
Edyta Kołodziejczyk Stanisław Araszkiewicz
tel. +48 22 843 02 01 wew. 281 kom. 600 811 232
e-mail: e.kolodziejczyk@imbigs.pl tel. +48 22 843 68 16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.pl tel. +48 22 843 02 01 wew. 403
  e-mail: s.araszkiewicz@imbigs.pl
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1