Ładowarki jednonaczyniowe

Klasa specjalności: 
III
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa specjalności: Ładowarki jednonaczyniowe

Cena: Zależna od miejsca szkolenia

Czas trwania: 176 godz.

Program kursu:

  • Zajęcia teoretyczne – 116 godz.
  • Zajęcia praktyczne – 60 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje urządzenia i maszyny o pojemności naczynia do 2,5 m3.
Kurs na ładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat 
  • wykształcenie co najmniej podstawowe 
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
6 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1