Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe (Wymagania. Zasady funkcjonowania. Dokumenty i dokumentacja.)

Termin kursu: 26.02-01.03.2018r.

Cena: 1200 zł. + VAT

Uwaga!
Dla stałych klientów oraz zgłoszeń grupowych udzielamy atrakcyjne rabaty cenowe.

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego IMBiGS
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 4 dni (30 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 15 godz.
 • Zajęcia praktyczne (warsztaty-ćwiczenia) – 11 godz.
 • Seminarium (prezentacja wyników, test sprawdzający) - 4 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
 • Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Dokumenty systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Audit wewnętrzny w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jako narzędzie nadzoru nad ZKP.
 • Wzorcowanie wytwórni mieszanek bitumicznych.
 • Badania surowców do produkcji oraz badania mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Wymagania ZKP dla asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych i mieszanek na zimno.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego IMBiGS w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy IMBiGS.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe" kwalifikacji pozwalających na prawidłową realizację zadań w ich przesiębiorstwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w tym regulacji prawnych, właściwości użytkowych, oznakowań CE i B oraz towarzyszących aktów normatywnych.
 • Umiejętności właściwej oceny i weryfikacji właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Znajomości wymagań systemu ZKP dla mieszanek mineralno-asfaltowych, asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych, mieszanek na zimno.
 • Umiejętności tworzenia i prowadzenia dokumentacji ZKP, w tym Księgi ZKP, instrukcje, formularze i zapisy.
 • Umiejętności kompleksowego przeprowadzenia auditu wewnętrznego ZKP łącznie z planowaniem i przygotowaniem auditu oraz poauditowymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
 • Znajomości wzorcowania wytwórni mieszanek bitumicznych.
 • Umiejętności badania surowców do produkcji oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.
Kontakt w sprawie kursu:  
Edyta Kołodziejczyk Stanisław Araszkiewicz
tel. +48 22 843 02 01 wew. 281 kom. 600 811 232
e-mail: e.kolodziejczyk@imbigs.pl tel. +48 22 843 68 16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.pl tel. +48 22 843 02 01 wew. 403
  e-mail: s.araszkiewicz@imbigs.pl
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1