Kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew NOWE OKNINY/ŁUKÓW. 19 lutego 2018r. rusza w NOWYCH OKNINACH/ŁUKOWIE szkolenie dla operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew.

19 lutego 2018r. rusza w NOWYCH OKNINACH/ŁUKOWIE szkolenie dla operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew. Szkolenie na piły mechaniczne do ścinki drzew pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu operatora wszystkich typów pił mechanicznych do ścinki drzew.

Trwa wczytywanie
Szkolenie dla operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew

Cena: 1100 zł. brutto

Miejsce realizacji kursu:
F.H.U. TAMEX Jakub Kożuchowski
Nowe Okniny 48
21-400 Łuków, woj. mazowieckie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.

Czas trwania kursu: 36 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 22 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 14 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa pił mechanicznych do ścinki drzew.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Podstawy elektrotechniki.
 • Technologia robót.
 • Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pił mechnicznych do ścinki drzew wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pił mechanicznych do ścinki drzew.
 • Kurs pił mechancznych do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy piłami mechanicznymi do ścinki drzew różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy piłami mechanicznymi do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pił mechanicznych do ścinki drzew.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora pił mechanicznych do ścinki drzew (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Nowych Okninach / Łukowie Kursy planowane do realizacji w Nowych Okninach / Łukowie

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

kom. 797 551 948
e-mail: tamex@onet.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
kom. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl