Kurs weekendowy dla montażystów rusztowań budowlanych ŁUKÓW. 11 listopada 2018 r. rusza w ŁUKOWIE szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

11 listopada 2018 r. rusza weekendowe szkolenie dla monterów-montażystów rusztowań budowlanych w ŁUKOWIE. Szkolenie pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż. Zarezerwuj miejsce już dziś i zapisz się bez konieczności drukowania zgłoszenia >>

Trwa wczytywanie
Szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

Nazwa specjalności: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż, bez klasy

Cena: 1100 zł. (brutto)

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:
Łuków
ul. Kwiatkowskiego 4
21-400 Łuków, woj. mazowieckie

Czas trwania: 80 godz.

Organizacja kursu:

 • Tryb weekendowy.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż.
 • Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną rusztowań budowlano-montażowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy podczas montażu i demontażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Zapisz się już dziś - bez konieczności drukowania zgłoszenia 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

kom. 607 112 577
tel. 25 797 20 88
e-mail: a.stepniewska@zdzbp.pl

Małgorzata Natkańska
kom. 604 506 657
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl