Harmonogram kursów organizowanych w Suwałkach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zaprasza na:

I. Kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach:
  • Koparkoładowarka, wszystkie typy, klasa III.
  • Koparka jednonaczyniowa do 25 ton masy całkowitej, klasa III.
  • Ładowarka jednonaczyniowa do 20 ton masy całkowitej, klasa III.

Trwa nabór. 

II. Kursy dla operatorów maszyn do robót drogowych w następujących specjalnościach:
  • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie typy, klasa III.  

Trwa nabór.

III. Kursy dla operatorów maszyn różnych i innych urządzeń technicznych:
  • Rusztowania budowlano- montażowe metalowe, montaż i demontaż, bez klasy.

Trwa nabór. 

Informacje i zapisy:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 24
Wydział Szkoleń
tel/fax: 87 563 16 60 wew. 21, 22
e-mail: marta.aleksa@word.suwalki.pl lub barbara.myszkowska@word.suwalki.pl

Harmonogram najbliższych kursów organizowanych w Suwałkach

Nazwa Klasa Miasto Data Koszt
Koparki jednonaczyniowe III Suwałki 29-05-2017 1 650 PLN Zapisy »
Koparkoładowarki III Suwałki 29-05-2017 1 650 PLN Zapisy »
Ładowarki jednonaczyniowe III Suwałki 29-05-2017 1 650 PLN Zapisy »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe Bez klasy Suwałki 12-06-2017 1 000 PLN Zapisy »