Operator koparkoładowarek

Nazwa specjalności: Koparkoładowarki - III klasa - wszystkie typy

Cena: 1650 zł. brutto

Skorzystaj z rabatu i zapisz się równocześnie na kurs:

 • operatora koparkoładowarek + koparek III klasa za 2650 zł. 3300 zł.
 • operatora koparkoładowarek + ładowarek III klasa za 2650 zł. 3300 zł.
 • operatora koparkoładowarek + koparek III klasa + ładowarek III klasa za 3650 zł. 4950 zł.

Poszerzenie uprawnienia o konkretny typ maszyny:

 • koparka jednonaczyniowa o pojemności łyżki do 1,5 m3 za 900 zł.
 • ładowarka jednonaczyniowa o pojemności łyżki do 5 m3 za 900 zł.

Uwaga!! Do poszerzenia uprawnienia o konkretny typ maszyny wymagane są:

 • uprawnienia operatora danej specjalności w III klasie.
 • udział w szkoleniu w wymiarze 20 godz.
 • zdanie egzaminu (na podstawie znajomości DTR).

Miejsce realizacji kursu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 24, woj. podlaskie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Cena nie obejmuje:

 • Kosztów wymaganych badań lekarskich.
 • Innych kosztów (np. odzież ochronna, zakwaterowanie, wyżywienie itp.)

Czas trwania kursu podstawowego: 176 godz.

Program kursu podstawowego:

 • Zajęcia teoretyczne – 116 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 60 godz.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa koparkoładowarek.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Silniki spalinowe.
 • Elementy hydrauliki.
 • Podstawy elektrotechniki.
 • Technologia robót koparkoładowarkami.
 • Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek. 
 • Kurs koparkoładowarki kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparkoładowarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparkoładowarek.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Suwałkach Kursy planowane do realizacji w Suwałkach

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Marta Aleksa lub Barbara Myszkowska
tel. 87 563 16 60 wew. 21
e-mail: marta.aleksa@word.suwalki.pl, barbara.myszkowska@word.suwalki.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
​kom. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl