Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Nazwa specjalności: Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie typy, klasa III.

Cena: 1000 zł. brutto

Miejsce realizacji kursu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 24, woj. podlaskie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Cena nie obejmuje:

 • Kosztów wymaganych badań lekarskich.
 • Innych kosztów (np. odzież ochronna, zakwaterowanie, wyżywienie itp.)

Czas trwania kursu: 36 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 22 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 14 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa przecinarek do nawierzchni dróg.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Podstawy elektrotechniki.
 • Technologia robót.
 • Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg. 
 • Kurs przecinarki do nawierzchni dróg kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy przecinarkami do nawierzchni dróg różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy przecinarkami do nawierzchni dróg w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw przecinarek do nawierzchni dróg.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Suwałkach Kursy planowane do realizacji w Suwałkach

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Marta Aleksa lub Barbara Myszkowska
tel. 87 563 16 60 wew. 21
e-mail: marta.aleksa@word.suwalki.pl, barbara.myszkowska@word.suwalki.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
​kom. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl