Kurs operator koparek jednonaczyniowych III klasa TYCHY 19 listopada 2018 r.

19 listopada 2018 r. rusza w Tychach popołudniowo-weekendowe szkolenie dla operatorów koparek jednonaczyniowych. Szkolenie na koparki jednonaczyniowe pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych w III klasie uprawnień. Zdobądź zawód operatora w OSOM. Zapisz się już dziś >>

Trwa wczytywanie
Szkolenie dla operatorów koparek jednonaczyniowych

Cena: 1500 zł. brutto

Miejsce realizacji kursu:
Centrum Edukacji Zawodowej
43-100 Tychy
ul. Arctowskiego 1, woj. śląskie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Mini catering.

Czas trwania kursu: 176 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 116 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 60 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa koparek jednonaczyniowych.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Silniki spalinowe.
 • Elementy hydrauliki.
 • Podstawy elektrotechniki.
 • Technologia robót koparkami jednonaczyniowymi.
 • Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych o pojemności naczynia roboczego do 0,8 m3, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych w III klasie uprawnień. 
 • Kurs koparki jednonaczyniowe kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Tychach  Kursy planowane do realizacji w Tychach

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

CEZ Katarzyna Pluta
tel. 32 227 34 84
kom. 515 145 800
e-mail: cez@cez.com.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
kom. 602 742 383
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl