Świadectwo w języku angielskim

Wszystkie zadania związane z wydawaniem Świadectw w języku angielskim prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim, należy:

1. Zadzwonić na numery 22 853 81 14, 22 843 02 01 w. 410 lub 270, www.cksom.imbigs.pl

lub

1. Pobrać oraz wypełnić wniosek

2. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

3. Po potwierdzeniu uprawnień przez CKSOM należy wnieść opłatę w wysokości 100 PLN + VAT na konto Nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695 banku Alior Bank Spółka Akcyjna oddział w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa

4. Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku

Uwaga: Świadectwo w języku angielskim wydawane jest tylko na pisemny wniosek Operatora.

Pliki do pobrania: