II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Olsztyn 2018

Już po raz drugi Firma JURGO z Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego zorganizowały II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – ogólnopolskie wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczny i odpowiedzialny zawód montera rusztowań.

Trwa wczytywanie
II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

Mistrzostwa odbyły się 8 czerwca 2018 r. na terenie CSB przy ulicy Lubelskiej 33C w Olsztynie.

Podczas wydarzenia zaprezentowano producentów rusztowań, sprzętu BHP w pracy na wysokości, integrację branży rusztowaniowej, obszar edukacji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy na budowie wśród młodzieży szkół technicznych i w środowisku zawodowym: pracowników, kierowników, inspektorów i pracodawców.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa od lat pracujący na rzecz podniesienia znaczenia oraz poziomu szkoleń operatorów maszyn roboczych oraz montażystów rusztowań, w ramach wspierania inicjatywy sprzyjających propagowaniu  dobrych praktyk w tym zakresie, objął patronatem honorowym także tegoroczną edycję Mistrzostw.

Imprezie patronowali także Państwowa Inspekcja Pracy z Olsztyna, Urząd Dozoru Technicznego oraz Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna.

Z pewnością było to jedno z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Organizatorzy zagwarantowali niezapomniane emocje podczas rywalizacji monterów rusztowań. Odbyły się liczne pokazy, seminaria i konkursy. Na szczególną uwagę zasłużyły pokazy: przeciążenia nośności pomostów, wytrzymałości kotew na wyrywanie, ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu, a hitem tej edycji był pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania.

W ramach II Mistrzostw BMR odbyły się również spotkania z ekspertami: PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, CIOPiPIB, ZUS, Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, PERI.

Podczas tegorocznej edycji Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS prezentował nowoczesne techniki symulacji w szkoleniach operatorów maszyn budowlanych.