Kurs na walce drogowe WARSZAWA. 16 sierpnia 2021r. rozpoczyna się kurs w WARSZAWIE na walce drogowe w II klasie uprawnień

16 sierpnia 2021r. rusza w WARSZAWIE szkolenie dla operatorów walcy drogowych. Szkolenie na walce drogowe pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu operatora walcy drogowych w II klasie uprawnień. Zdobądź zawód operatora w OSOM Warszawa. Zapisz się już dziś >>

Trwa wczytywanie
Kurs na walce

Nazwa specjalności: Walce drogowe, wszystkie, klasa II

Cena: 1700 zł. (brutto)

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa

Czas trwania: 102 godz.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne: 52 godz.
Zajęcia praktyczne: 50 godz.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-10/II - Walce drogowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Tryb całodzienny.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora walców drogowych klasy II (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walców drogowych w zakresie II klasy uprawnień.
 • Klasa II obejmuje wszystkie typy i wielkości walców drogowych.
 • Kurs na walec drogowy kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy walcami drogowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy walców drogowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw walców drogowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Zapisz się już dziś - bez konieczności drukowania zgłoszenia 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl