Badania i rozwój technik oraz narzędzi do szkoleń operatorów maszyn budowlanych

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn WIT prowadzimy stale prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze technik i narzędzi służących szkoleniom operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Celem prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych jest uzyskanie najwyższej jakości i efektywności szkoleń zgodnie z wymaganiami rynku pracy zarówno na terenie Polski jak i całej Unii Europejskiej.

Nasz zakres badań w szkoleniach jest złożony ze wzdlędu na wiele występujących obszarów powiązanych ze sobą strukturalnie jednak różnych pod względem technicznym i merytorycznym. Obszary w wielu miejscach przenikają się ze sobą tworząc zwartą strukturę, która odpowiednio wypełniona merytorycznie umożliwia uzyskanie wysokiej jakości w szkoleniach operatorów maszyn. Nasz proces rozwoju technik i narzędzi dydaktycznych postępuje i zmienia się adekwatnie do zewnętrznych wymagań rynkowych oraz ustawowych.

Struktura badań i rozwoju technik, narzędzi, systemów

Pakiety edukacyjne Narzędzia dydaktyczne Stanowiska dydaktyczne Profil operatora Kształcenie na odległość

 

Największą naszą uwagę skupiamy na precyzyjnym i jakoścowo najwyższym kształtowaniu kompetencji zawodowych wśród osób decydujących się na zdobycie nowego zawodu - WSPÓŁCZESNEGO OPERATORA.