Modularyzacja szkoleń operatorów maszyn i urządzeń budowlanych

Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych prowadzone w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn WIT realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Na potrzeby badań skuteczności szkoleń prowadzonych w OSOM, wskazane w Rozporządzeniu maszyny i urzadzenia zgrupowane zostały w grupach technologicznie podobnych. 

W celu optymalnego prowadzenia badań nad skutecznością szkoleń wszystkie maszyny i urządzenia zostały podzielone na 9 grup maszyn i urządzeń technologicznie podobnych.

W każdej grupie znajdują się inne maszyny i urządzenia, dla których w OSOM opracowywane są i badane pilotowe pakiety edukacyjne. Pakiety są zgodne z programami nauczania w określonych specjalnościach co umożliwia właściwą ocenę pilotowych pakietów edukacyjnych.

Wybór grupy maszyn i urządzeń

Grupa I
Maszyny samojezdne do robót ziemnych

Grupa IV
Drobny sprzęt do robót ziemnych i drogowych

Grupa VII
Urządzenia do produkcji energii

Grupa II
Pozostałe maszyny do robót ziemnych

Grupa V
Wytwórnie

Grupa VIII
Pozostałe maszyny i urządzenia

Grupa III
Maszyny do robót drogowych

Grupa VI
Urządzenie do produkcji i transportu bliskiego materiałów budowlanych

Grupa IX
Konstrukcje