Co to jest plan BIOZ?

Plan BIOZ - to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Trwa wczytywanie
Plan BIOZ.

Sporządzenie planu BIOZ jest obowiązkowe, gdy przewidywane roboty budowlane będą spełniały przynajmniej jeden poniżej wymieniony warunek:

1. roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników,

2. pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,

3. będzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych:

  • stwarzających zagrożenia przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
  • z użyciem substancji chemicznych lub czynników biologicznych, których działanie zagraża zdrowiu ludzi,
  • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
  • w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
  • stwarzających ryzyko utonięcia,
  • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
  • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
  • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
  • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
  • podczas montażu i demontażu elementów o masie przekraczającej 1 tonę.