Jak łączyć akumulatory elektryczne i co z tego wynika?

Właściwe łączenie akumulatorów elektrycznych to jedno z niebezpieczniejszych prac obsługowych przy których należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe charakteryzują się dużą odpornością na ciężkie i trudne warunki środowiskowe pracy oraz dużą liczbę cykli ładowania i rozładowania.Działanie akumulatora oparte jest o reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy elektrodami ołowianymi i ołowiano–tlenkowymi zanurzonymi w 37% roztworze kwasu siarkowego.

Akumulator kwasowo–ołowiowy w wykonaniu rozruchowym o zmniejszonej oporności wewnętrznej – co umożliwia pobór bardzo dużych prądów w krótkim czasie – jest zdecydowanie najlepszy jako źródło zasilania rozrusznika.

Instalacje w maszynach mogą być przystosowane do pracy z napięciem 12 lub 24V. Uzyskanie odpowiednich parametrów instalacji elektrycznej maszyny wymaga odpowiedniego podłączenia akumulatorów.

Zapewne większość operatorów wie, że możemy łączyć akumulatory elektryczne na dwa sposoby:

  • równolegle,
  • szeregowo.

Łączenie równoległe akumulatorów polega na podłączeniu biegunów jak na rys. 1.

Rys. 1. Przykład równoległego łączenia akumulatorów.

Przy podłączeniu równoległym akumulatorów parametry należy określać:

Napięcie: U = U= U2  [V]

Natężenie: I = I1 + I [A]

Łączenie szeregowe akumulatorów polega na podłączeniu biegunów jak na rys. 2.

Rys. 2. Przykład szeregowego łączenia akumulatorów.

Przy podłączeniu szeregowym akumulatorów parametry należy określać:

Napięcie: U = U1 + U2  [V]

Natężenie: I = I1 = I2  [A]

Uwaga! Pojemność akumulatorów zawsze się sumuje bez względu na sposób połączenia akumulatorów.