Strefa niebezpieczna w pobliżu napowietrznych linii energetycznych

Podczas robót ziemnych niedopuszczalne jest wykonywanie ich pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają przepisy.

Trwa wczytywanie
Strefa niebezpieczna przy napowietrznych liniach energetycznych

Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.

Użytkownik (służby energetyczne) powinien być poinformowany na 48 godz. przed rozpoczęciem robót celem ustalenia niezbędnych środków ochronnych, terminów wyłączenia linii spod napięcia oraz sprawdzenia zgodności wykonywanych robót z wpisami do dziennika budowy.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości mniejszej (L), mierzonej od skrajnych przewodów.

Strefa niebezpieczna dla napowietrznych linii energetycznych mierzona od skrajnych przewodów wynosi:

3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
5 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV lecz nieprzekraczającym 15 kV
10 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 15 kV lecz nieprzekraczającym 30 kV
15 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV lecz nieprzekraczającym 110 kV
30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV