Stanowisko dydaktyczne dla operatorów koparek jednonaczyniowych

Stanowisko do szkoleń operatorów koparek jednonaczyniowych jest wyposażeniem dedykowanej sali treningowo-szkoleniowej "SYMULATORY" w Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-IMBiGS posiadamy salę treningowo-szkoleniową dedykowaną operatorom koparek jednonaczyniowych. Sala została wyposażona w profesjonalny symulator koparki jednonaczyniowej firmy VOLVO.

Zajęcia w sali treningowo-szkoleniowej z użyciem symulatora koparki jednonaczyniowej umożliwia uczestnikom kursów doskonalenie umiejętności operatora.

Zalety szkolenia na symulatorze to:

  • kilkadziesiąt scenariuszy treningowych obejmujących budowę maszyny, jazdę, pracę w trudnych warunkach, załadunek na środki transportowe, przygotowanie maszyny do transportu, wymianę osprzętu roboczego, postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych itp.,
  • rzeczywista kabina koparki,
  • dynamiczny ruch symulatora w trzech osiach odwzorowujący działanie maszyny na operatora,
  • wizualizacja pracy koparki (dla operatora w 6 perspektywach), dla pozostałych uczestników szkolenia obserwacja z dowolnego kierunku,
  • indywidualny tryb programowania stopnia trudności ćwiczeń (0-100) oraz pakietów treningowych,
  • obserwacja pracy koparki przez wszystkich uczestników szkolenia na tablicy interaktywnej z możliwością zatrzymania obrazu,
  • rejestracja indywidualnych wyników pracy i postępów umiejętności operatora,
  • eliminacja stresu w początkowej fazie procesu szkolenia.

A tak prezentujemy nowoczesne narzędzia i techniki dydaktyczne.