Cennik kursów

Cennik kursów obowiązujący od 01.07.2017r.

Podane ceny są cenami brutto.

Warszawa
Nazwa specjalności Klasa Cena kursu podstawowego Dodatkowa 2 specjalność Dodatkowa 3 specjalność
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż bez klasy 1100 zł. - -
Koparkoładowarki III - wszystkie 1700 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Koparki jednonaczyniowe III - do 25 ton 1700 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Koparki jednonaczyniowe I - wszystkie 1700 zł.* 1200 zł. 1200 zł.
Ładowarki jednonaczyniowe III - do 20 ton 1700 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Ładowarki jednonaczyniowe I - wszystkie 1700 zł.* 1200 zł. 1200 zł.
Spycharki III - do 110 kW 1700 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Spycharki  I - wszystkie 1700 zł.* 1200 zł. 1200 zł.
Równiarki I - wszystkie 1700 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Palownice II - wszystkie 1700 - 2000 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Kafary bez klasy 1700 - 2000 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Remontery nawierzchni dróg III - wszystkie 1200 zł. - -
Wielozadaniowe nośniki osprzętów bez klasy 1700 zł. 1200 zł. 1200 zł.
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III - wszystkie 950 zł. - -
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III - wszystkie 1100 zł. - -

* Podana cena obowiązuje po uzyskaniu uprawnień w III klasie danej specjalności.