Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych

Wszystkie zadania związane z wydawaniem duplikatów Książki Operatora Maszyn Roboczych prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W celu uzyskania duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych, należy zadzwonić na numer 22 853 81 14 lus skorzystać z adresu www.cksom.imbigs.pl