Wiertnice dla technologii bezwykopowych

Klasa specjalności: 
II
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa specjalności: Wiertnice dla technologii bezwykopowych, wszystkie, klasa II

Cena: Zależna od miejsca szkolenia (ośrodka, w którym będzie prowadzone szkolenie) i zakresu kursu (podstawowy, jednoetapowy). Więcej >>

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:

W ośrodku, do którego zostało złożone zgłoszenie.

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy - 66 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które posiadają uprawnienia operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w zakresie III klasy uprawnień (ukończyły szkolenie w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-17/III).
 • Kurs jednoetapowy - 196 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które zamierzają odbyć jednoetapowo szkolenie w zakresie I klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O, M.SI-17/III i M.SI-17/II.

Uwaga! Ze względu na duży zakres treści nauczania dla kursu jednoetapowego oraz zwiększenie skuteczności w ugruntowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych zalecamy w pierwszej kolejności odbycie szkolenia w ramach III klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O i M.SI-17/III). 

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 20 godz.
 • Kurs jednoetapowy - 72 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 46 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs jednoetapowy - 124 godz. dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje moduły:

 • M.SI-17/II - Wiertnice dla technologii bezwykopowych - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu jednoetapowego obejmuje moduły:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-17/III - Wiertnice dla technologii bezwykopowych - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
 • M.SI-17/II - Wiertnice dla technologii bezwykopowych - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych klasy II (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wiertnicy dla technologii bezwykopowych w zakresie II klasy uprawnień.
 • Klasa II uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości wiertnic dla technologii bezwykopowych.
 • Kurs na wiertnicę dla technologii bezwykopowych kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy wiertnicami dla technologii bezwykopowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wiertnic dla technologii bezwykopowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wiertnic dla technologii bezwykopowych.
 • Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w wiertnicach dla technologii bezwykopowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
 • w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie uprawnień operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w zakresie III klasy uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-17/III).
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1