Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

Klasa specjalności: 
II
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa specjalności: Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wszystkie, klasa II

Cena: Zależna od miejsca szkolenia (ośrodka, w którym będzie prowadzone szkolenie) i zakresu kursu (podstawowy, rozszerzony). Więcej >>

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:

W ośrodku, do którego zostało złożone zgłoszenie.

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy (zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych) - 92 godz.
 • Kurs rozszerzony (np. zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych + zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych) - 92 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 50 godz.
 • Kurs rozszerzony - 50 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 42 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony - 42 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.SII-7/II - Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych - dokumentacja techniczna, budowa, użytkowanie i obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy II (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień.
 • Klasa II obejmuje wszystkie typy i wielkości zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.
 • Kurs na zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.
 • Znajomości budowy i zasad pracy zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych różnych rodzajów i typów.
 • Umiejętności realizacji technologii robót zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1