Kurs montażysta-monter rusztowań budowlanych CZECHOWICE-DZIEDZICE. 30 Listopad 2018 r. rusza w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

 

30 listopad 2018r. rusza w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH popołudniowo-weekendowe szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych. Szkolenie na rusztowania budowlano-montażowe metalowe pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. 

Szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

 

Cena: 1100 zł. brutto

 

Miejsce realizacji kursu:
 Akces Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn
43-502 Czechowice Dziedzice
ul. Zielona 11, woj. śląskie

Cena obejmuje:

Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
Mini catering.

Czas trwania kursu: 80 godz.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne – 40 godz.
Zajęcia praktyczne – 40 godz.

Program kursu obejmuje:

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Użytkowanie eksploatacyjne.
Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym i weekendowym.
Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montera rusztowań budowlano-montażowo metalowych. 
Kurs rusztowania budowlano-montażowe metalowe kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Przygotowywania stanowiska do montażu rusztowania.
Budowania rusztowania dowolnego typu i posługiwania się dokumentacją danego rusztowania.
Współpracy z zespołem pracowników oraz kierownikiem budowy.
Organizowania prac montażowych w różnych warunkach terenowych, klimatycznych, itp.
Kontroli jakości wykonywanych prac montażowych.

Wymagania:

Ukończone 18 lat. 
Wykształcenie co najmniej podstawowe.
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).