Szkolenie montażysta-monter rusztowań budowlanych CZECHOWICE-DZIEDZICE. 21 sierpnia 2020 r. rusza popołudniowo-weekendowy kurs w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

21 sierpnia 2020 r. rusza w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH popołudniowo-weekendowe szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych. Szkolenie na rusztowania budowlano-montażowe metalowe pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż. Zapisz się już dziś >>

Trwa wczytywanie
Szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

Cena: 1100 zł. brutto

Miejsce realizacji kursu:
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Akces
43-502 Czechowice Dziedzice
ul. Zielona 11, woj. śląskie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.

Czas trwania kursu: 80 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 40 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 40 godz. dla grupy 6 osób.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym i weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montera rusztowań budowlano-montażowo metalowych. 
 • Kurs rusztowania budowlano-montażowe metalowe kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Czechowicach-Dziedzicach  Kursy planowane do realizacji w Czechowicach-Dziedzicach

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Kinga Wizner
tel. 32 215 89 21 wew. 91
kom. 881 821 488
e-mail: szkolenia@akces.info.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl