Szkolenia dla montażystów-monterów rusztowań budowlanych LEGNICA. 17 maja 2019 r. rozpoczyna się kurs w LEGNICY dla montażystów rusztowań budowlanych

17 maja 2019 r. rozpoczyna się kurs w LEGNICY dla montażystów rusztowań budowlanych. Szkolenie na rusztowania budowlano-montażowe metalowe pozwalają uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych- montaż i demontaż. Zapisz się już dziś >>

Trwa wczytywanie
Szkolenie dla montażystów rusztowań budowlanych

Cena: 1100 zł. brutto

Miejsce realizacji kursu:
Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT
59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 87, woj. dolnośląskie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy

Czas trwania kursu: 80 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 40 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 40 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych-montaż i demontaż, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montera rusztowań budowlano-montażowo metalowych. 
 • Kurs rusztowania budowlano-montażowe metalowe -montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Przygotowywania stanowiska do montażu rusztowania.
 • Budowania rusztowania dowolnego typu i posługiwania się dokumentacją danego rusztowania.
 • Współpracy z zespołem pracowników oraz kierownikiem budowy.
 • Organizowania prac montażowych w różnych warunkach terenowych, klimatycznych, itp.
 • Kontroli jakości wykonywanych prac montażowych.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Legnicy NOT Kursy planowane do realizacji w Legnicy NOT

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Hasiuk
kom. 603 669 633
tel./fax: 76 862 73 82
e-mail: odk@not.legnica.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
tel. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl