Operator agregatów tynkarskich

Nazwa specjalności: Operator agregatów tynkarskich - bez klasy

Cena kursu: do ustalenia

Miejsce realizacji kursu:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Sejmowa 5A, woj. dolnośląskie

Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.
 • Serwis kawowy. 

Czas trwania: 52 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: 39 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 13 godz. dla grupy 10 osób.

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Operator agregatów tynkarskich" kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę agregatami tynkarskimi. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy agregatami tynkarskimi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy agregatów tynkarskich w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw agregatów tynkarskich.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny w określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu). 
Najbliższe kursy w Legnicy PWSZ Kursy planowane do realizacji w Legnicy PWSZ

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Wiesława Górska
tel. 76 723 23 62
e-mail: gorska@pwsz.legnica.edu.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
kom. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl