Kurs operator koparkoładowarek SUWAŁKI. 10 lutego 2020 r. rusza w SUWAŁKACH szkolenie dla operatorów koparkoładowarek wszystkich typów

10 lutego 2020 r. rusza w SUWAŁKACH popołudniowo-weekendowe szkolenie dla operatorów koparkoładowarek. Zapraszamy wszystkie osoby na szkolenia zawodowe z miejscowości Suwałki, Sejny, Augustów, Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sokółka, Białystok, Knyszyn, Goniądz, Grajewo, Rajgród, Ełk, Orzysz, Olecko, Giżycko, Węgorzewo, Gołdap i innych. Szkolenie na koparkoładowarki pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek wszystkich typów. Zdobądź zawód operatora w OSOM. Zapisz się już dziś >>

Trwa wczytywanie
Szkolenie dla operatorów koparkoładowarek

Cena: 1650 zł. brutto

Miejsce realizacji kursu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 24, woj. podlaskie

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: zajęcia praktyczne, wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Cena nie obejmuje:

 • Kosztów wymaganych badań lekarskich.
 • Innych kosztów (np. odzież ochronna, zakwaterowanie, wyżywienie itp.)

Czas trwania kursu podstawowego: 134 godz.

Program kursu podstawowego:

 • Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 82 godz.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa koparkoładowarek.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Silniki spalinowe.
 • Elementy hydrauliki.
 • Podstawy elektrotechniki.
 • Technologia robót koparkoładowarkami.
 • Zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek. 
 • Kurs koparkoładowarki kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparkoładowarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparkoładowarek.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat. 
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w naszej siedzibie-najczęściej w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
Najbliższe kursy w Suwałkach Kursy planowane do realizacji w Suwałkach

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Izabela Chuchnowska
tel. 87 563 16 60 wew.22 lub 21
e-mail: izabela.chuchnowska@word.suwalki.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
tel. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl