Operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych

Nazwa specjalności: Operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych - bez klasy

Cena kursu: do ustalenia

Miejsce realizacji kursu:
Centrum Edukacji Zawodowej
43-100 Tychy
ul. Arctowskiego 1, woj. śląskie

Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.
 • Serwis kawowy. 

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: 68 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 20 godz. dla grupy 10 osób.

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych" kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę wielozadaniowymi zasilaczami hydraulicznymi. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy wielozadaniowymi zasilaczami hydraulicznymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny w określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu). 
Najbliższe kursy w Tychach Kursy planowane do realizacji w Tychach

 

TU SZYBKO SIĘ ZAPISZESZ NA KURS - bez zbędnych formalności i drukowania zgłoszenia !!!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Pluta
tel. 32 227 34 84
kom. 515 145 800
e-mail: cez@cez.com.pl

Małgorzata Natkańska
tel. 22 843 02 09
tel. 22 843 02 01 wew. 231
​kom. 604 506 657
e-mail: m.natkanska@imbigs.pl