Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych

Wszystkie zadania związane z wydawaniem duplikatów Książki Operatora Maszyn Roboczych prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W celu uzyskania duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych, należy:

1. Zadzwonić na numery 22 853 81 16, 22 843 02 01 w. 410 lub 270, www.cksom.imbigs.pl

lub

1. Pobrać oraz wypełnić wniosek

2. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

3. Po potwierdzeniu uprawnień przez CKSOM należy wnieść opłatę w wysokości 100,00 PLN + VAT na konto Nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695 banku Alior Bank Spółka Akcyjna oddział w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa

4. Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku

Uwaga: Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek Operatora.

Pliki do pobrania: