Świadectwo w języku angielskim

Wszystkie zadania związane z wydawaniem Świadectw w języku angielskim prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim, należy zadzwonić na numery 22 853 81 14, 22 843 02 01 w. 410 lub 270, www.cksom.imbigs.pl

Uwaga: Świadectwo w języku angielskim wydawane jest tylko na pisemny wniosek Operatora.