OSOM Suwałki

OSOM Suwałki jest filią Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Szkolenia przez nas realizowane kierujemy do osób chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe a więc uprawnienia jak również do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne. Najnowocześniejsze techniki tworzą przyjazne oraz skuteczne szkolenia co pozwala na przygotowanie uczestników do uzyskania stosownych uprawnień.

Nasza kadra wykładowców i instruktorów to specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Współpracujemy z Ośrodkami Szkolenia w Europie przygotowując operatorów maszyn i urządzeń budowlanych do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Jesteśmy elastyczni w budowaniu harmonogramów szkoleń dlatego zgłoszenia na kursy odbywają się w sposób ciągły przez cały rok nawet jeśli kursy te nie są wykazane w harmonogramie kursów. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie min 10 osobowej grupy. Informacje o zebraniu minimalnej grupy i uruchomieniu kursu podawana jest do publicznej wiadomości w "Harmonogramie kursów" a ponadto uczestnicy kursu informowani są e-mailem i telefonicznie przez opiekuna kursu. Aby dopasować się jak najbardziej do Państwa wymagań organizujemy kusy również w systemie dziennym, popołudniowym oraz weekendowym.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach.

ZESPÓŁ OSOM