Świadectwo w języku angielskim

Wszystkie zadania związane z wydawaniem Świadectw w języku angielskim prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim, należy zadzwonić na numer 22 853 81 14 lub skorzystać z adresu www.cksom.imbigs.pl