Reaktywność alkaliczna kruszyw krajowych

Szczegółowy plan nauczania szkolenia REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRUSZYW KRAJOWYCH

L.p.
TEMAT SZKOLENIA
Liczba godzin szkolenia 1
1 ZAJĘCIA TEORETYCZNE  
1.1 Ogólne informacje o zjawisku reaktywności alkalicznej.
- Definicje podstawowe.
- Rodzaje reakcji alkalicznych.
- Czynniki wywołujące zjawisko reaktywności.
 
1.2 Metody badań i oceny reaktywności alkalicznej.
- Dotychczasowe krajowe metody badań i oceny.
- Ocena skuteczności badań.
- Aktualny stan normalizacji.
 
1.3 Skala problemu w Polsce.
- Reaktywność kruszyw krajowych - obszary występowania kruszyw potencjalnie reaktywnych.
- Typy skał potencjalnie reaktywnych alkalicznie.
- Potencjalnie alkaliczne reaktywne składniki krzemionkowe.
- Krajowe kruszywa mineralne o potencjalnej reaktywności alkalicznej.
- Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku.
- Krajowe kruszywa mineralne o potencjalnej reaktywności alkalicznej - konieczne działania.
 
1.4 Stwierdzone i zanotowane objawy destrukcji betonów w Polsce - przykłady.  
1.5 Nowe metody badań i oceny reaktywności alkalicznej wg RILEM.
- Przegląd metod i kryteriów.
- Wybór metody badań i oceny według nowego podejścia.
- Różnice w ocenie reaktywności kruszyw według metody krajowej RILEM.
- Skały i składniki reaktywne według AAR-1.
 
1.6 Sposoby przeciwdziałania i zapobiegania reaktywności alkalicznej.  
1.7 Proponowane rozwiązania i działania do stosowania w Polsce.  
1.8 Podsumowanie. (Dyskusja, pytania, dodatkowe wyjaśnienia)  
 
RAZEM
6

1 godzina szkolenia = godzina lekcyjna (45 min.)