Rozporządzenie 305/2011

Szczegółowy plan nauczania szkolenia ROZPORZĄDZENIE 305/2011

L.p.
TEMAT SZKOLENIA
Liczba godzin szkolenia 1
1 ZAJĘCIA TEORETYCZNE  
1.1 Ogólne zasady wprowadzania do obrotu wyrobów w Unii Europejskiej:
- Traktat rzymski.
- Podstawowe cele powołania Unii Europejskiej.
- Akty prawne Unii Europejskiej.
1
1.2 Znowelizowane zasady Nowego Podejścia:
- Decyzja Parlamentu i Rady 2008/765/EC.
- Rozporządzenie Parlamentu i Rady 2008/764/EC.
- Rozporządzenie Parlamentu i Rady 2008/768/EC.
2
1.3 Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011:
- Podstawowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz różnice w stosunku do innych wyrobów.
- Obowiązujące regulacje prawne w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
- Prezentacja wymagań Rozporządzenia 305/2011.
- Definicje.
- Deklaracje właściwości użytkowych "WE".
- Zasady ogólne i stosowanie oznakowania "CE".
- Obowiązki jakie muszą spełnić podmioty gospodarcze i producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy.
- Zharmonizowane specyfikacje techniczne.
- Jednostki ds. oceny technicznej.
- Procedury uproszczone.
- Organy notyfikujące i jednostki notyfikowane.
- Nadzór rynku i procedury ochronne.
- Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych i zasadnicze charakterystyki wyrobów budowlanych.
- Omówienie Rozpodządzeń delegowanych nr. 157/2014, 568/2014, 574/2014.
5
2 SEMINARIUM (prezentacja wyników, test sprawdzający)  
 
RAZEM
8

1 godzina szkolenia = godzina lekcyjna (45 min.)