Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane 10-13.06.2024r

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane (Wymagania. Zasady funkcjonowania. Dokumenty i dokumentacja.)

Termin kursu: Trwa nabór. Termin moze ulec zmianie w przypadku nie zebrania się grupy.

Cena: 1200 zł. + VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 4 dni (30 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 12 godz.
 • Zajęcia praktyczne (warsztaty-ćwiczenia) – 14 godz.
 • Seminarium (prezentacja wyników, test sprawdzający) - 4 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
 • Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 • Omówienie wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla kruszyw.
 • Dokumentacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Audit wewnętrzny w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji jako narzędzie nadzoru nad ZKP.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Łukasiewicz-WIT.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane" kwalifikacji pozwalających na prawidłową realizację zadań w ich przesiębiorstwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w tym regulacji prawnych, właściwości użytkowych, oznakowań CE i B oraz towarzyszących aktów normatywnych.
 • Umiejętności właściwej oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 • Znajomości wymagań systemu ZKP dla kruszyw budowlanych, mieszanek mineralno-asfaltowych, asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych, betonu komórkwego, wyrobów z betonu kruszywowego, wyrobów ceramicznych.
 • Umiejętności tworzenia i prowadzenia dokumentacji ZKP, w tym Księgi ZKP, instrukcje, formularze i zapisy.
 • Umiejętności kompleksowego przeprowadzenia auditu wewnętrznego ZKP łącznie z planowaniem i przygotowaniem auditu oraz poauditowymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. 

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Bogucka
tel. 22 853 97 41
6727-433-232
e-mail: katarzyna.bogucka@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
6 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1