Rozporządzenie 305/2011

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Rozporządzenie 305/2011

Termin kursu:  Trwa nabór.

Cena: 400 zł. + VAT

Uwaga! Dla stałych klientów oraz zgłoszeń grupowych udzielamy atrakcyjnych rabatów cenowych.

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 1 dzień (8 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 8 godz.
 • Seminarium (prezentacja wyników, test sprawdzający)

Program kursu obejmuje:

 • Ogólne zasady wprowadzania do obrotu wyrobów w Unii Europejskiej.
 • Znowelizowane zasady "Nowego Podejścia".
 • Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Łukasiewicz-WIT.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Rozporządzenie 305/2011" kwalifikacji pozwalających na prawidłowe wprowadzanie do obrotu w Unii Europejskiej wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Parlamentu Europejskiego i Rady.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości zasad wprowadzania do obrotu wyrobów w UE.
 • Znajomości znowelizowanych zasad "Nowego Podejścia", w tym rozporządzeń i decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Znajomości zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011. 

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
8 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1