Kursy

Nazwa Klasa
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III więcej »
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne Bez klasy więcej »
Uprawnienia metalizatora-korozjonisty Nie dotyczy więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane 10-13.06.2024r Nie dotyczy więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe 10-13.06.2024r Nie dotyczy więcej »
Badania odporności na zużycie przez tarcie Nie dotyczy więcej »
Powłoki galwaniczne – wybrane technologie, praktyka i badania Nie dotyczy więcej »
Niklowanie Nie dotyczy więcej »
Szkolenie praktyczne z zakresu analizy chemicznej kąpieli galwanicznych Nie dotyczy więcej »
Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium Nie dotyczy więcej »
Obróbka cieplna metali Nie dotyczy więcej »
Miedziowanie Nie dotyczy więcej »
Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie Nie dotyczy więcej »
Cynkowanie Nie dotyczy więcej »
Technologie i bezpieczeństwo w galwanotechnice Nie dotyczy więcej »
Wybrane technologie antykorozyjne – teoria, praktyka, badania Nie dotyczy więcej »
Badania wytrzymałości materiałów Nie dotyczy więcej »
Koncesje Nie dotyczy więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy więcej »
Koparki jednonaczyniowe I więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I więcej »
Koparki jednonaczyniowe III więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III więcej »
Koparkoładowarki III więcej »
Walce drogowe II więcej »
Spycharki I więcej »
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III więcej »
KURS DLA KOBIET III więcej »
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych Bez klasy więcej »
Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne Bez klasy więcej »
Elektrownie polowe Bez klasy więcej »
Sprężarki przewoźne Bez klasy więcej »
Narzędzia udarowe ręczne Bez klasy więcej »
Badania laboratoryjne kruszyw Nie dotyczy więcej »
Równiarki I więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż. Kurs w języku rosyjskim - ЛЕСА СТРОИТЕЛЬСТВО СБОРКА И РАЗБОРКА Bez klasy więcej »
PRO OPERATOR - Profesjonalny operator maszyny Bez klasy więcej »
Koparkospycharki III więcej »
Koparki wielonaczyniowe I więcej »
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów III więcej »
Spycharki III więcej »
Równiarki I więcej »
Zgarniarki I więcej »
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające II więcej »
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające II więcej »
Pogłębiarki ssące śródlądowe III więcej »
Palownice II więcej »
Kafary Bez klasy więcej »
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania III więcej »
Wiertnice do kotwi Bez klasy więcej »
Wiertnice dla technologii bezwykopowych II więcej »
Wiertnice dla technologii bezwykopowych III więcej »
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych I więcej »
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych II więcej »
Repavery i remixery Bez klasy więcej »
Remontery nawierzchni dróg III więcej »
Frezarki do nawierzchni dróg - samojezdne I więcej »
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych II więcej »
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych II więcej »
Maszyny do stabilizacji gruntów III więcej »
Odśnieżarki mechaniczne Bez klasy więcej »
Samojezdne malowarki znaków na jezdni Bez klasy więcej »
Recyklery Bez klasy więcej »
Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych Bez klasy więcej »
Wielozadaniowe nośniki osprzętów Bez klasy więcej »
Pompy do mieszanki betonowej III więcej »
Podajniki do betonu III więcej »
Agregaty tynkarskie Bez klasy więcej »
Obowiązki producentów kruszyw - formalno-prawne uwarunkowania Nie dotyczy więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Beton Towarowy Nie dotyczy więcej »
Rozporządzenie 305/2011 Nie dotyczy więcej »
Reaktywność alkaliczna kruszyw krajowych Nie dotyczy więcej »