Badania odporności na zużycie przez tarcie

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: Termin do indywidualnego ustalenia

Cena: 1500 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 1 dzień

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 1 godzina

Liczba godzin zajęć praktycznych - 4 godziny

Program szkolenia:

  • Prezentacja stanowisk badawczych.
  • Omówienie metod i procedur badawczych.
  • Przeprowadzenie badań pokazowych na stanowiskach badawczych (maszyna AMSLER A-135, maszyna L-47-K-54) z wykorzystaniem próbek i przeciwpróbek.
  • Pomiary zużycia próbek, sposoby zapisywania wyników oraz ich wstępna interpretacja.

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 3

Odbiorca:

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo, pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm reprezentujących przemysł metalowy (wytwarzanie, obróbka, eksploatacja materiałów w postaci stopów żelaza i metali kolorowych).

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1