KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Kurs eksternistyczny to doskonała propozycja dla osób, które nie mogą dostosować swojego rytmu życia do terminarzy szkoleń oraz dla firm, których pracownicy szczególnie w okresie wysokiego sezonu budowlanego nie są w stanie być oddelegowani na szkolenie w trybie stacjonarnym.

Nasza oferta obejmuje wyposażenie kandydata na operatora w niezbędne materiały szkoleniowe wersji elektronicznej, zapewnienie zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminu oraz uczestnictwo w egzaminie państwowym kończącym kurs i dającym prawo zdobycia uprawnień.

 

Oferujemy szkolenia eksternistyczne w następujących rodzajach i klasach maszyn roboczych:

 Koparkoładowarka Kl. III (wszystkie)
 Koparka jednonaczyniowa KL. III i I
 Ładowarka jednonaczyniowa KL. III i I
 Walce drogowe KL. II (wszystkie)

 

Nasz kurs odbywa się w cyklu dwu tygodniowym:

I tydzień:

 jedno spotkanie w dniu rozpoczęcia kursu: dopełnienie formalności, przekazanie materiałów szkoleniowych (do przekazania materiałów niezbędne jest posiadania przez słuchacza przenośnej pamięci USB z uwagi na fakt, iż materiały przekazywane są w formie elektronicznej), omówienie kwestii formalnych, przekazanie harmonogramu kursu.

 II tydzień:

 w końcowej fazie szkolenia przed zajęciami praktycznymi organizujemy dzień szkoleniowy z powtórki materiału zakończony egzaminem wewnętrznym.
Ostatnie dwa dni szkoleniowe to zajęcia praktyczne na poligonie połączone w ostatniej fazie z egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

 Po pozytywnym wyniku egzaminu i zdobyciu uprawnień, książeczki operatorów oraz świadectwa ukończenia szkolenia są wysyłane pocztą lub odbierane są przez operatorów osobiście.

Zgłoszenia na kurs możliwe są za pośrednictwem arkusza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.osom.pl  lub osobiście w naszym Ośrodku Szkolenia : Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8, tel. 782-898-819

Terminy rozpoczęcia kursu zgodnie z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej.

CENA NASZEGO KURSU DLA JEDNEJ SPECJALNOŚCI TO 2000 zł CENA OBEJMUJE OPŁATĘ EGZAMINACYJNĄ.

W trakcie jednego kursu w przypadku koparek jednonaczyniowych i ładowarek jednonaczyniowych można zdobyć uprawnienia w III i I klasie jednocześnie jak również zdobyć równocześnie uprawnienia na pozostałe maszyny będące w ofercie kursu.

 

Kurs eksternistyczny  daje Ci maksymalną swobodę, a my ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, żebyś nawet przychodząc jako niedoświadczony kandydat na operatora, miał okazję zebrać całą niezbędną wiedzę z zakresu operatora wybranej przez siebie specjalności.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
8 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1