Certyfikaty

Od roku 2004, jako jeden z nielicznych ośrodków szkolenia, posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, aktualnie na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzony certyfikatem nr 100/7/SZJ/2016 wydanym przez ZETOM-CERT.

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku i jesteśmy wpisani pod numerem 971K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Jesteśmy również wpisani pod numerem 2.14/00151/2015 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.