Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: 11-12 marca 2024 r.

Cena: 3000 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 2 dni

Program szkolenia:

Dzień 1

  • Technologie anodowego utleniania aluminium
  • Barwienie i uszczelnianie powłok tlenkowych
  • Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
  • Aspekty prawne dotyczące działania galwanizerni i spraw BHP
  • Prezentacja galwanizerni Łukasiewicz – WIT

Dzień 2

  • Zajęcia praktyczne w laboratorium Łukasiewicz – WIT
  • Badania jakości powłok tlenkowych

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

 

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
8 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1