Równiarki

Klasa specjalności: 
I
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Równiarki,  wszystkie, klasa I

Cena:  2100 zł

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 

Czas trwania: 

 • Kurs rozszerzony  - 134 godz. (kurs podstawowy na równiarkę) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 52 godz.

           Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 82 godz.  dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-2/III - Równiarka- budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • kursy realizowane w trybie całodziennym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora równiarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora równiarek w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I obejmuje wszystkie równiarki.
 • Kurs na równiarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • ​Pracy równiarek różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy równiarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw równiarek.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • mile widziane uprawnienia operatora innej maszyny budowlanej np.: koparkoładowarka, koparka jednonaczyniowa III lub I klasa, ładowarka jednonaczyniowa III lub I klasa, spycharki III i I klasa.

 

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1