Powłoki galwaniczne – wybrane technologie, praktyka i badania

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: 25-27 marca 2024 r.

Cena: 4000 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 3 dni

Program szkolenia:

Dzień 1 – wykłady

 • Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne.
 • Technologie niklowania elektrochemicznego.
 • Niklowanie bezprądowe.
 • Pokaz w laboratorium – niklowanie elektrochemiczne i bezprądowe.
 • Powłoki kompozytowe – nowe trendy w galwanotechnice.
 • Identyfikacja ról podmiotów gospodarczych w systemie REACH.
 • Zagadnienia BHP w galwanotechnice.

Dzień 2 – wykłady

 • Procesy wodno-ściekowe w galwanizerni.
 • Cynkowanie galwaniczne.
 • Zajęcia pokazowo-praktyczne na linii galwanicznej (cynkowanie).
 • Metody badań właściwości powłok galwanicznych.

Dzień 3 – wykłady

 • Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium.
 • Zajęcia praktyczne w laboratorium – anodowe utlenianie aluminium.

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1