Szkolenia planowane do realizacji w OSOM Warszawa

Dokładna data rozpoczęcia kursu zostanie podana Państwu do informacji w momencie zebrania grupy szkoleniowej.

Marzec 2022 r.
Nazwa specjalności Klasa Miasto Koszt  
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż bez klasy Warszawa 1100 zł. więcej>>
Koparokładowarki III - wszystkie Warszawa 1700 zł. więcej>>
Koparki jednonaczyniowe III - do 25 ton Warszawa 1700 zł. więcej>>
Ładowarki jednonaczyniowe III - do 20 ton Warszawa 1700 zł. więcej>>
Wielozadaniowe nośniki osprzętów
typu BOBCAT
bez klasy Warszawa 1700 zł. więcej>>
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III - wszystkie Warszawa 950 zł. więcej>>
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III - wszystkie Warszawa 1100 zł. więcej>>

 

Poniżej znajdują się kursy planowane do realizacji, które nie są objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.
Nazwa specjalności Klasa Miasto Koszt  
Narzędzia udarowe ręczne bez klasy Warszawa   więcej>>
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne bez klasy Warszawa   więcej>>
Elektrownie polowe bez klasy Warszawa   więcej>>
Sprężarki przewoźne bez klasy Warszawa   więcej>>
Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne bez klasy Warszawa   więcej>>
Zakładowa Kontrola Produkcji
Beton Towarowy
Nie dotyczy Warszawa 1200 zł. więcej>>
Zakładowa Kontrola Produkcji Kruszywa Budowlane Nie dotyczy Warszawa 1200 zł. więcej>>
Zakładowa Kontrola Produkcji Mieszanki Mineralno-Asfaltowe Nie dotyczy Warszawa 1200 zł. więcej>>
Badania jakościowe kruszyw budowlanych Nie dotyczy Warszawa 1200 zł. więcej>>
Obowiązki producentów kruszyw - formalno-prawne uwarunkowania Nie dotyczy Warszawa 1000 zł. więcej>>
Rozporządzenie 305/2011 Nie dotyczy Warszawa 400 zł. więcej>>

 

Jeżeli w poniższym wykazie nie znajdujesz dla siebie kursu, sprawdź w wykazie kursów!!