O Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm. we wszystkich specjalnościach i klasach uprawnień.

Trwa ładowanie
Nowoczesne narzędzia dydaktyczne OSOM

Szkolenia przez nas realizowane kierujemy do osób chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe a więc uprawnienia jak również do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne w tym dynamiczny trzyosiowy symulator koparki. Najnowocześniejsze techniki tworzą przyjazne oraz skuteczne szkolenia co pozwala na przygotowanie uczestników do uzyskania stosownych uprawnień.

Nasza kadra wykładowców i instruktorów to pracownicy Instytutu, specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni politechniki Warszawskiej z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Współpracujemy z Ośrodkami Szkolenia w Europie przygotowując operatorów maszyn i urządzeń budowlanych do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Kursy realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm. kończą się egzaminem państwowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe. W przypadku pozostałych kursów absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Jesteśmy elastyczni w budowaniu harmonogramów szkoleń dlatego zgłoszenia na kursy odbywają się w sposób ciągły przez cały rok nawet jeśli kursy te nie są wykazane w harmonogramie kursów. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie min 10 osobowej grupy. Informacje o zebraniu minimalnej grupy i uruchomieniu kursu zamieszczana jest na stronie www.osom.pl a ponadto uczestnicy kursu informowani są e-mailem i telefonicznie przez opiekuna kursu. Aby dopasować się jak najbardziej do Państwa wymagań organizujemy kusy również w systemie dziennym, popołudniowym oraz weekendowym.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach.

 

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje działalności Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT