Wybrane technologie antykorozyjne – teoria, praktyka, badania

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: 4-5 marca 2024 r.

Cena: 2500 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 2 dni

Program szkolenia:

Dzień 1 – wykłady i zajęcia laboratoryjne

 • Podstawowe pojęcia galwanotechniczne
 • Podstawy korozji
 • Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne
 • Cynkowanie galwaniczne
 • Laboratoryjne metody badania powłok – zajęcia praktyczne
 • Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium
 • Anodowe utlenianie aluminium – pokaz laboratoryjny

Dzień 2 – wykłady i zajęcia laboratoryjne

 • Niklowanie bezprądowe
 • Chromowanie
 • Azotowanie antykorozyjne wraz z pokazem laboratoryjnym
 • Węgloazotowanie
 • Cynkowanie ogniowe
 • Przyspieszone badania korozyjne
 • Pokaz laboratoryjny przyspieszonych badań korozyjnych

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
6 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1