Badania i rozwój technik, narzędzi oraz systemów szkoleń w OSOM Łukasiewicz-WIT

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT prowadzimy ciągłe prace badawczo-rozwojowe których głównym celem jest ocena wpływu stosowanych i nowych technik, narzędzi oraz systemów szkoleń na skuteczność dydaktyczną w procesie szkolenia zawodowego i ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Struktura i metodyka prac badawczo-rozwojowych umożliwiają na uzyskanie wyników będących wytycznymi do dwrożeń dla podnoszenia końcowej jakości szkoleń. Badania i rozwój technik, narzędzi oraz systemów szkoleń prowadzone w Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT realizowane są głównie w obszarach szkolenia zawodowego i ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Realizujemy projekty na wielu płaszyznach szkoleń w ramach prac własnych oraz finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Stale opracowujemy nowoczesne techniki i narzędzia edukacyjne dostosowane do wymagań szkoleń operatorów maszyn budowlanych, wśród których dominujace miejsce zajmują:

Pakiety edukacyjne - materiały dydaktyczne dostosowane do modułowych programów szkolenia zawodowego, wśród których znajdują się materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, ćwiczenie i zadania sprawdzające, arkusze sprawdzenia postępów uczenia się.

Stanowiska dydaktyczne - stacjonarne i mobilne stanowiska symulujące pracę maszyn budowlanych szczególnie w trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy operatora.

Narzędzia dydaktyczne - interaktywne narzędzia prezentacji i koordynacji szkoleń zgodnie z programami nauczania oraz parametrycznej i stałej kontroli postępów uczenia się.

Profil operatora - opis i parametryzacja cech oraz predyspozycji operatora na kontrolnych poziomach szkoleń w oparciu o statystyki reakcji i zachowań w symulowanych warunkach pracy.

Kształcenie na odległość - wdrożenia nowych technik komunikacji w oparciu o nowoczesne narzędzia i stanowiska dydaktyczne.

Celem nadrzędnym prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych jest skuteczne kształtowanie kompetencji zawodowych operatorów maszyn do robót ziemnych budowlanych i drogowych zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynku pracy zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejskiej.