O najpopularnieszych kursach

Zapraszmy Państwa do zapoznania się z ofertą najpopularnieszych kursów dla operatorów maszyn budowlanych.

Kurs na koparki jednonaczyniowe

Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi oraz technologii pracy koparki. Profesjonalne przygotowanie uczestników podczas szkolenia pozwala na zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu operatora koparki - najbardziej popularnej maszyny budowlanej.

Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi oraz technologii pracy koparki. Profesjonalne przygotowanie uczestników podczas szkolenia pozwala na zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu operatora koparki - najbardziej popularnej maszyny budowlanej. więcej>>


Kurs na koparkoładowarki

Proponujemy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi oraz technologii pracy koparkoładowarki. Najważniejsze dla nas jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki - bardzo popularnej maszyny budowlanej.

Szkolenie na koparkoładowarkę umożliwia przygotowanie uczestników kursów w zakresie zarówno teorii jak i praktyki. W ramach kursu na koparkoładowarkę znajdują się zajęcia obejmujące przepisy BHP dla operatorów maszyn budowlanych, budowę maszyn, użytkowanie i eksploatację oraz technologię robót. więcej >>


Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe

Kursy na rusztowania są realizowane w OSOM Łukasiewicz-IMBiGS w celu zdobycia przez wszystkich uczestników szkolenia kwalifikacji dla zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Szkolenia dla montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych należą do kursów z zakresu konstrukcji budowlanych.z zakresu obsługi oraz technologii pracy koparki. Profesjonalne przygotowanie przyszłych montażystów rusztowań budowlanych pozwala na zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. więcej >>


Kurs na ładowarki jednonaczyniowe

Kurs na ładowarki jednonaczyniowe prowadzimy z dużą starannością i profesjonalizmem w celu zdobycia przez wszystkich uczestników szkolenia uprawnień do wykonywania zawodu operatora ładowarek jednonaczyniowych.

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi oraz technologii pracy ładowarki jednonaczyniowej. Profesjonalne przygotowanie uczestników podczas szkolenia pozwala na zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej - najbardziej popularnej maszyny budowlanej. więcej >>