Cynkowanie

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: 21-22 marca 2024 r.

Cena: 3000 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 2 dni

Program szkolenia:

Dzień 1

 • Właściwości fizyczne i chemiczne cynku. Właściwości i zastosowanie powłok cynkowych
 • Rodzaje i warunki pracy kąpieli do nakładania powłok cynkowych. Obróbka końcowa powłok cynkowych, chromianowanie, pasywacja, dodatkowa ochrona
 • Badania jakości kąpieli galwanicznych
 • Ocena jakości powłok w laboratorium Łukasiewicz – IMP
 • Nowoczesne technologie w zakresie powłok cynkowych – stopy i kompozyty
 • Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej

Dzień 2

 • Prezentacja komputerowa laboratoryjnej galwanizerni
 • Zasady BHP
 • Jonitowa stacja wody demineralizowanej, oczyszczalnia ścieków
 • Prezentacja linii galwanicznych, w tym do nakładania powłok cynkowych, procesy przygotowawcze, nakładanie powłoki, procesy końcowe
 • Ćwiczenia praktyczne:
 • Obsługa linii galwanicznej, sterowanie ręczne i automatyczne
 • Cynkowanie z połyskiem i pasywacją

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1