Badania wytrzymałości materiałów

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: Termin do ustalenia

Cena: 2500 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 8 godzin

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 4 godziny

Liczba godzin zajęć praktycznych - 4 godziny

Program szkolenia:

-Badania wytrzymałościowe (statyczna próba rozciągania)
-Pomiary twardości HV, HRC, HRB
-Badania udarności

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Maksymalna liczba uczestników: 5

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami badań wytrzymałości materiałów oraz określaniem stałych materiałowych.

Odbiorca:

-Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo, pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
-Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm wytwarzających materiały konstrukcyjne stalowe, ze stopów metali kolorowych, przedsiębiorstw importujących metale i ich stopy, które posiadają własne laboratoria badań mechanicznych.

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

 

 

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1